Spelregels - les 1

In les 1 komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het hockeyveld.
 • De teams.
 • De wedstrijd.
 • De aanvoerder.
 • Kleding en uitrusting van de spelers.
 • Bal buiten het veld en dan?

Veel plezier.

Denk je al behoorlijk wat te weten van de spelregels van veldhockey? Start dan direct met de quiz.

Algemeen

Hockey spel je met een team van elf spelers tegen een ander team van elf spelers. Je speelt eigenlijk altijd op kunstgras. Met je stick sla, push of stop je de hockeybal. Je mag de bal alleen met de platte kant van je stick spelen. Bij de jongste jeugd (jonger dan een jaar of 11) wordt met kleinere teams gespeeld. Bepaalde regels zijn daar ook anders.

Het veld

Bekijk het plaatje van een hockeyveld goed. Daarin zie je de belangrijkste elementen van een hockeyveld.  Het speelveld is rechthoekig en 91,4 meter lang en 55 meter breed. Er is een middenlijn en twee zogenaamde 23 meter lijnen (op ongeveer de helft van een half veld). En er zijn natuurlijk zijlijnen en achterlijnen.

De achterlijn tussen de doelpalen wordt de doellijn genoemd. Je ziet ook een halve cirkel en een strafbal stip voor het doel. Die halve cirkel wordt bij hockey ‘de cirkel’ genoemd.

Op iedere hoek staan hoekvlaggen. De doelen staan buiten het speelveld, in het midden, tegen de buitenkant van de achterlijn.

De teams

Een wedstrijd wordt gespeeld met twee teams met ieder maximaal 11 spelers in het veld. Bij aanvang van een wedstrijd moet je minimaal 8 spelers hebben. Het maximaal aantal spelers dat mee mag doen is 16, dus naast de 11 spelers in het veld, mag je maximaal 5 wisselspelers hebben.

Er moet altijd een doelverdediger zijn (een aangeklede of ‘vliegende keep’).

Niemand anders dan veldspelers, doelverdedigers en scheidsrechters mogen zich tijdens de wedstrijd zonder toestemming van een scheidsrechter binnen het speelveld bevinden.

Spelers binnen en buiten het veld staan gedurende de gehele wedstrijd, dus ook tijdens de pauze, onder het gezag van de scheidsrechters.

Een bebloede speler of bebloede kleding is niet toegestaan.

Wisselen

Spelers mogen altijd en zo vaak als gewenst gewisseld worden. Behalve tijdens een strafcorner (dan mag alleen de  geblesseerde doelverdediger gewisseld worden) of wanneer een speler zijn of haar straftijd ‘uitzit’. Wisselen moet binnen 3 meter van de middenlijn en de te wisselen speler(s) moet eerst het veld verlaten hebben voordat de nieuwe speler erin mag. Doelverdedigers mogen het veld in de buurt van hun doel verlaten.

Teambegeleiders

Aan een team mogen ten hoogste vier teambegeleiders (coaches, verzorgers) worden toegevoegd. Hun plaats is op / in de buurt van de teambank van hun partij. Coaches mogen dus niet met hun team meelopen langs de lijn.

De wedstrijd

Een wedstrijd duurt twee keer 35 minuten met een pauze van 5 minuten.

stopwatch

Wie begint?

Dat wordt bepaald met tossen. De winnaar kiest een kant van het veld OF besluit de beginslag te willen nemen. Als de winnaar de beginslag kiest, kan de verliezer de kant kiezen. Kiest de winnaar de kant, dan mag de verliezer de beginslag nemen. De speelrichting wordt in de tweede helft omgedraaid.

Beginslag

Een beginslag wordt genomen:

 • Bij het begin van de wedstrijd door de winnaar van de toss die voor de beginslag heeft gekozen of anders de verliezer van de toss.
 • Bij het begin van de tweede helft door het team dat niet de beginslag nam bij het begin van de wedstrijd.
 • Na het scoren van een doelpunt door het team tegen wie een doelpunt gescoord is.

De beginslag wordt genomen vanaf het midden van de middenlijn. De bal mag in iedere gewenste richting worden gespeeld. Alle spelers staan op de eigen helft. De bepalingen voor het nemen van een vrije slag zijn van toepassing.

De scheidsrechter fluit ondermeer wanneer de wedstrijd mag beginnen, bij een doelpunt en ook weer om aan te geven dat het spel hervat mag worden met de beginslag na een doelpunt.

lightningWedstrijd onderbreken?

Een wedstrijd kan onderbroken worden door een ongeluk (bijvoorbeeld een blessure) of doordat er onweer dichtbij is (10 seconden tussen flits en geluid).

Doelpunten

Een doelpunt wordt gescoord wanneer de bal, nadat hij binnen de cirkel door een aanvaller is gespeeld en daarna niet meer buiten de cirkel is gekomen, in zijn geheel over de doellijn en onder de doellat gaat.

Spelen van een bal door de verdediger voor of nadat die door een aanvaller in de cirkel is geraakt, is hierop niet van invloed.

Wie wint?

Het team dat het meest gescoord heeft wint!

De aanvoerder

Ieder team wijst een speler aan als aanvoerder. Als deze aanvoerder niet meer meespeelt (als je op de bank zit ‘speel’ je gewoon mee), moet een andere speler als aanvoerder worden aangewezen. Aanvoerders dragen een onderscheidende armband om de bovenarm of om de kous direct onder de knie.

Aanvoerder is verantwoordelijk voor: 

 • Het gedrag van spelers en teambegeleiders (onder andere de coach).
 • Juiste wissels.
 • Het correct invullen en afhandelen van het wedstrijdformulier.

De aanvoerder kan, indien er iets niet goed gaat met bovenstaande punten, daarvoor een persoonlijke straf krijgen. Bijvoorbeeld een gele kaart.

Kleding en uitrusting van spelers

 

Spelers van een team moeten een uniform (=hetzelfde) tenue dragen. Meestal is dat het clubtenue. Kan het tenue van de tegenstander verwarring opleveren (allebei geel shirt bijvoorbeeld) dan moet het bezoekende team een ander tenue aandoen. 

Spelers mogen niets dragen dat gevaarlijk kan zijn voor andere spelers. Scheenbeschermers en een bitje (behalve voor de doelverdediger) zijn verplicht. Bij het verdedigen van een strafcorner is een masker toegestaan. Om medische redenen kan hiervan afgeweken worden.

keeperKleding ‘aangeklede’ doelverdediger

Doelverdedigers dragen een shirt dat duidelijk anders is dan hetgeen de beide teams dragen. Dit shirt dragen ze over de bescherming van het bovenlichaam. Verplicht zijn hoofdbescherming, legguards en klompen. Doelverdedigers hebben meestal ook nog bescherming voor lichaam, arm en handen.

Kleding ‘vliegende keep’

Ook de vliegende keep draagt een shirt dat duidelijk anders is dan hetgeen de beide teams dragen. De vliegende keep mag binnen het 23 metergebied hoofdbescherming dragen. Dit is verplicht bij het verdedigen van een strafcorner en strafbal.

Bal komt buiten het speelveld en dan?

De bal is buiten het speelveld als deze in zijn geheel over een achterlijn of zijlijn is gegaan. Een speler van het team dat NIET als laatste de bal aanraakte voordat deze buiten het speelveld kwam, mag het spel hervatten. 

Over de zijlijn

Bij de zijlijn wordt de bal genomen waar de bal over de zijlijn ging.

Over de achterlijn door aanvaller

Heeft een aanvaller de bal over de achterlijn gespeeld (en geen doelpunt gemaakt) dan wordt het spel door de verdedigers hervat op niet meer dan 15 meter van de achterlijn, recht tegenover het punt waar de bal over de achterlijn ging.

In de afbeelding hieronder heeft aanvaller A1 de over de achterlijn gespeeld. De verdedigers hervatten het spel door de bal ergens op de rode stippellijn te spelen. De meeste verdedigers zullen kiezen voor punt X, zover mogelijk van het doel, maar dat hoeft dus niet.

uitnemen

Over de achterlijn door verdediger

Voor een bal die NIET opzettelijk door een verdediger over zijn / haar eigen achterlijn wordt gespeeld OF een bal die is afgekaatst van de doelverdediger krijgt de aanvallende partij een zogenaamde lange corner. De lange corner wordt genomen op de 23 meter lijn recht tegenover het punt waar de bal over de achterlijn is gegaan.

In de afbeelding hieronder speelt aanvaller A1 de bal hard tegen de stick van verdediger V1. Hierdoor gaat de bal onopzettelijk over de achterlijn. Het aanvallende team mag het spel hervatten bij punt X.

langecorner

In onderstaande video zie je een voorbeeld van NIET opzettelijk over de achterlijn spelen.

Als de verdediger (waaronder de doelverdediger) de bal opzettelijk over de achterlijn speelt wordt het spel hervat met een strafcorner. Bij twijfel over de opzettelijkheid is het een lange corner.

In onderstaande video zie je een voorbeeld van opzettelijk over de achterlijn spelen.

Spelregel Challenge – les 1