Spelregels hockey – les 3

Feb 23, 2016 | Challenges, spelregels veld

Spelregel Challenge – les 3

De spelregels - les 3

Straffen - algemeen

Er wordt alleen een straf opgelegd wanneer een speler of een team nadeel ondervindt van een overtreding van een tegenstander.

Als het toekennen van een straf niet in het voordeel is van het team waartegen de overtreding is begaan moet doorgespeeld worden. Dit laatste wordt ook wel 'voordeel' genoemd. 

Een voorbeeld van 'voordeel':

  1. Een verdediger raakt de bal met de voet in de cirkel. Zou de scheidsrechter direct hiervoor fluiten dan krijgt de aanvallende partij een strafcorner.
  2. Direct nadat de bal de voet van de verdediger heeft geraakt kan een aanvaller de bal in het goal slaan. Goed dat de scheidsrechter heel even gewacht heeft met fluiten voor shoot en de voordeel regel heeft toegepast. Nu is het een goal, anders een strafcorner voor de aanvallende partij.

 

 

Straffen - Vrije slag
 

Wanneer?

Een vrije slag wordt gegeven aan de tegenpartij voor:
 
1. Overtreding van een speler in het gebied tussen de 23 meter lijnen (rode gebied).
 
Hockey_field straffenbinnen23lijnen
 
2. Een overtreding van een aanvaller in het 23 meter gebied van de tegenstander (dus in het rode gebied als jij als aanvaller rechts moet scoren).
Hockey_field straffenbinnen23m
3. Een onopzettelijke overtreding van een verdediger in zijn 23 meter gebied, maar buiten zijn cirkel (dus in het rode gebied als dat het 23 meter gebied is dat je als verdediger moet verdedigen).
Hockey_field straffenbinnen23mbuitencirkel
 

Waar?

Een vrije slag wordt genomen op / dichtbij de plaats van de overtreding. Binnen het 23-metergebied is de exacte plek extra belangrijk.
 
Een vrije slag voor de verdediging binnen 15 meter van de achterlijn mag, evenwijdig aan de zijlijn, worden verplaatst tot ten hoogste 15 meter van de achterlijn, recht tegenover de plaats van de overtreding. Stel dat er een overtreding wordt begaan door de tegenstander bij punt X (zie afbeelding hieronder). Dan mag je als verdediger de vrije slag meer naar voren nemen tot ergens op de rode stippellijn tot maximaal punt 1.
 
vrijeslagachterlijn

Hoe?

  1. De bal moet stil liggen.

  2. Spelers van de tegenpartij moeten op ten minste 5 meter afstand van de bal zijn. Is de afstand van een tegenstander minder dan 5 meter, dan mag de vrije slag toch genomen worden. De tegenstander mag dan het nemen van de vrije slag niet beïnvloeden, de bal niet spelen of proberen te spelen. Zie onderstaande video voor een voorbeeld waarbij een tegenstander te dichtbij staat en zich direct actief met het spel bemoeit. Dat mag dus niet.

  3. Binnen 23 meter gebied moeten alle spelers op 5 meter afstand staan.

  4. De bal wordt gespeeld met een slag, push, flick of scoop. Met push, flick of scoop mag de bal opzettelijk omhoog, met een slag niet.

  5. Een vrije slag voor het aanvallende team binnen het 23 meter gebied mag niet de cirkel in worden gespeeld, voordat de bal minimaal 5 meter is verplaatst of geraakt is door een ander speler van een van beide teams.

  6. De bal mag over de cirkel heen gespeeld worden.

Straffen - Strafcorner

Een basisregel bij hockey is dat de bal niet gespeeld mag worden op een wijze die gevaarlijk, bedreigend of intimiderend is of tot gevaarlijk spel kan leiden. Vooral bij hoge ballen zijn daarom duidelijke spelregels gemaakt.

Ontwijkende beweging

Een bal wordt in ieder geval als gevaarlijk beschouwd wanneer deze leidt tot een terechte ontwijkende reactie van andere spelers. Een bal wordt meestal niet als gevaarlijk beschouwd zolang deze onder kniehoogte blijft.

Omhoog slaan

Spelers mogen de bal niet opzettelijk met een slag van de grond omhoog spelen, behalve bij een schot op doel.

Het is geen overtreding als de bal, waar ook in het veld, met een slag, zonder opzet en zonder dat de slag gevaar oplevert, van de grond gaat. Dit geldt ook voor een vrije slag.

Over een stick of over een of meerdere tegenstanders heen spelen
De bal over de stick van een tegenstander of over een op de grond liggende tegenstander heen spelen, is toegestaan, zelfs in de cirkel, tenzij de actie als gevaarlijk wordt beoordeeld. Spelers mogen de bal met een flick of scoop omhoog spelen, mits
dit geen gevaar oplevert.

Een flick of scoop in de richting van een tegenstander die zich binnen een afstand van 5 meter bevindt, geldt als gevaarlijk. Indien de tegenstander duidelijk op de bal of de aanvaller inloopt zonder de intentie te hebben om de bal met zijn stick te spelen, dient de tegenstander bestraft te worden voor gevaarlijk spel.

Hoge ballen senioren

Bij wedstrijden in de senioren competitie mogen spelers op een gecontroleerde manier de bal op elke plaats in het veld stoppen, ontvangen, laten afketsen en spelen op elke hoogte inclusief boven schouderhoogte, mits dit niet gevaarlijk is en het niet leidt tot gevaarlijk spel.

Hoge ballen junioren

Bij wedstrijden in de junioren competitie mogen spelers de bal met geen enkel deel van de stick spelen wanneer de bal boven schouderhoogte is. Dit geldt alleen niet voor verdedigers die een schot op doel met hun stick op elke gewenste hoogte mogen laten stoppen of afkaatsen. Is het geen schot op doel en de verdediger probeert de bal toch te stoppen of afkaatsen boven schouderhoogte dan moet een strafcorner worden gegeven.

Laten stoppen of afkaatsen mag dus in deze situatie. Weg slaan mag absoluut niet. Wanneer een verdediger de bal boven schouderhoogte wel weg slaat en hiermee een doelpunt voorkomt, moet een strafbal worden toegekend. Wordt er geen doelpunt mee voorkomen omdat de bal naast of over zou gaan, dan moet een strafcorner gegeven.

In onderstaande video een voorbeeld van hoe het moet / mag.

Hoge ballen opvangen

Spelers mogen niet binnen 5 meter komen van een tegenstander die een neerkomende bal probeert aan te nemen, totdat de bal door die tegenstander is ontvangen en onder controle gebracht en zich op de grond bevindt.

De in eerste instantie ontvangende speler heeft recht op de bal. Indien niet duidelijk is welke speler de eerste ontvanger is, geldt dat een speler van het team dat de bal omhoog heeft gespeeld de tegenstander de gelegenheid moet geven om de bal aan te nemen.

 

Straffen - Strafbal

Veldspelers mogen de bal niet stoppen, schoppen, slaan, oppakken, met zich meedragen, gooien of voortbewegen met welk deel van het lichaam dan ook. Deze overtreding wordt shoot of voet genoemd. Dat de bal de voet raakt is de meest voorkomende overtreding bij hockey.

Het is echter niet altijd een overtreding wanneer de bal tegen voet, hand of lichaam van een veldspeler aankomt. De speler begaat alleen een overtreding wanneer hij de bal vrijwillig met zijn hand, voet of lichaam speelt of wanneer hij zich opstelt met de intentie de bal op deze wijze te stoppen.

Er is geen sprake van een overtreding wanneer de bal de hand raakt die de stick vasthoudt als hij anders de stick geraakt zou hebben.

 

Persoonlijke straffen

Veldspelers mogen de bal niet stoppen, schoppen, slaan, oppakken, met zich meedragen, gooien of voortbewegen met welk deel van het lichaam dan ook. Deze overtreding wordt shoot of voet genoemd. Dat de bal de voet raakt is de meest voorkomende overtreding bij hockey.

Het is echter niet altijd een overtreding wanneer de bal tegen voet, hand of lichaam van een veldspeler aankomt. De speler begaat alleen een overtreding wanneer hij de bal vrijwillig met zijn hand, voet of lichaam speelt of wanneer hij zich opstelt met de intentie de bal op deze wijze te stoppen.

Er is geen sprake van een overtreding wanneer de bal de hand raakt die de stick vasthoudt als hij anders de stick geraakt zou hebben.